light 1
bgShadowTop
bg Dot
Fairness is Our Policy
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

การเดินทางมายังสำนักงานใหญ่

bg
bg left หน้าแรก / ติดต่อกับเรา / การเดินทางมายังสำนักงานใหญ่

การเดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของวิริยะประกันภัย

เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79
โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495
อีเมล : info@viriyah.co.th
map

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 4

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 529

พิกัดภูมิศาสตร์
13.767277,100.570655
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตร “ช่างซ่อมยานยนต์” รุ่นที่ 2 นายนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรม “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 2” ชมรมศูนย์ซ่อมวิริยะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน คู่ค้า พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสที่คณะชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ