light 1
bgShadowTop
bg Dot
Fairness is Our Policy
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Social Contributions

bg
bg left Home / News&Event / Social Contributions
28
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมวินัยจราจร ลดอุบติเหตุในช่วงสงกรานต์

นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ลดตาย ปฏิบัติการกล้องหน้ารถ ช่วยคนดี ชี้คนผิด" ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนา สมทบทุนการปรับปรุง “ธรรมศาลา”

นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางประไพศรี พงษ์วารินศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรเกษมฯ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมความปลอดภัย อาสาจราจร

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับมอบหมวกนิรภัย เก้าอี้ และเต็นท์ จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 60

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบของที่ระลึก จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย (จำกัด) มหาชน)
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมพล รองรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
10
มี.ค. 2560

วิริยะประกันภัย มอบทุนเยาวชนคนเก่งคณิตศาตร์ ประจำปี 2559

นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตสาตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
All [36] Item
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตร “ช่างซ่อมยานยนต์” รุ่นที่ 2 นายนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรม “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 2” ชมรมศูนย์ซ่อมวิริยะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน คู่ค้า พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสที่คณะชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ