light 1
bgShadowTop
bg Dot
Fairness is Our Policy
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
08
Nov 2016

วิริยะประกันภัย ร่วมสนองนโยบายประชารัฐ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นายสิทธิชัย ลาภทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนางรัชณา ศรีธรรมมา ผู้จัดการสาขากรุงเกษม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยประชารัฐ” พร้อมนำ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.เรือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ  มาจำหน่าย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงสะพานอรทัยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากทุกภูมิภาค ได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสารสนเทศ การนำเสนอนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

Related Public Relations & News

05
May 2017

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตร “ช่างซ่อมยานยนต์” รุ่นที่ 2

นายนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรม “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 2”
05
May 2017

ชมรมศูนย์ซ่อมวิริยะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน คู่ค้า

พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสที่คณะชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
28
Apr 2017

วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตร “ช่างซ่อมยานยนต์” รุ่นที่ 2 นายนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรม “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 2” ชมรมศูนย์ซ่อมวิริยะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน คู่ค้า พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสที่คณะชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ