light 1
bgShadowTop
bg Dot
Fairness is Our Policy
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
08
Nov 2016

วิริยะประกันภัย ร่วมสนองนโยบายประชารัฐ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นายสิทธิชัย ลาภทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนางรัชณา ศรีธรรมมา ผู้จัดการสาขากรุงเกษม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยประชารัฐ” พร้อมนำ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.เรือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ  มาจำหน่าย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงสะพานอรทัยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากทุกภูมิภาค ได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสารสนเทศ การนำเสนอนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

Related Public Relations & News

06
Dec 2016

วิริยะประกันภัย จัดอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 12 ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
01
Dec 2016

วิริยะประกันภัย มอบสินไหม 14.4 ล้านบาท แก่ญาติผู้เสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเขาพลึง อุตรดิตถ์

มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้ประสบภัย จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.4 ล้านบาท กรณีอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว บริษัท ขนส่ง จำกัด ตกเขาพลึง จังหวัดอุตรดิตถ์
01
Dec 2016

ชมรมศูนย์ซ่อมฯ วิริยะประกันภัย จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559

นายสมพจน์ เจียมพานทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 12 ถวายเป็นพระราชกุศล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วิริยะประกันภัย มอบสินไหม 14.4 ล้านบาท แก่ญาติผู้เสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเขาพลึง อุตรดิตถ์ มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้ประสบภัย จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.4 ล้านบาท กรณีอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว บริษัท ขนส่ง จำกัด ตกเขาพลึง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมศูนย์ซ่อมฯ วิริยะประกันภัย จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 นายสมพจน์ เจียมพานทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6