light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
08
Nov 2016

วิริยะประกันภัย ร่วมสนองนโยบายประชารัฐ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นายสิทธิชัย ลาภทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนางรัชณา ศรีธรรมมา ผู้จัดการสาขากรุงเกษม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยประชารัฐ” พร้อมนำ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.เรือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ  มาจำหน่าย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงสะพานอรทัยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากทุกภูมิภาค ได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสารสนเทศ การนำเสนอนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

Related Public Relations & News

16
Jun 2017

วิริยะประกันภัย ยกมาตรฐานบริการประกันภัย พัฒนาสำนักงานตัวแทน ทันสมัย ครบวงจร

สำนักงานมาตรฐานตัวแทนแห่งแรกของสาขาอุดรธานี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของตัวแทน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทนเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
16
Jun 2017

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดี มูลค่า 4.4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”94 แห่งทั่วประเทศ
09
Jun 2017

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี “สู่สังคมสร้างสรรค์”

“ค่ายสารคดี” เน้นถึงความสำคัญของภารกิจ “สร้างคนบันทึกสังคม” โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่ 1 นักเขียนควงคู่ 1 ช่างภาพ รวม 50 คน ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตงานเขียนและการถ่ายภาพสารคดี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ยกมาตรฐานบริการประกันภัย พัฒนาสำนักงานตัวแทน ทันสมัย ครบวงจร สำนักงานมาตรฐานตัวแทนแห่งแรกของสาขาอุดรธานี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของตัวแทน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทนเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิริยะประกันภัย ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดี มูลค่า 4.4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”94 แห่งทั่วประเทศ วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี “สู่สังคมสร้างสรรค์” “ค่ายสารคดี” เน้นถึงความสำคัญของภารกิจ “สร้างคนบันทึกสังคม” โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่ 1 นักเขียนควงคู่ 1 ช่างภาพ รวม 50 คน ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตงานเขียนและการถ่ายภาพสารคดี