light 1
bgShadowTop
bg Dot
Fairness is Our Policy
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
08
Nov 2016

วิริยะประกันภัย ร่วมสนองนโยบายประชารัฐ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นายสิทธิชัย ลาภทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนางรัชณา ศรีธรรมมา ผู้จัดการสาขากรุงเกษม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยประชารัฐ” พร้อมนำ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.เรือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ  มาจำหน่าย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงสะพานอรทัยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากทุกภูมิภาค ได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสารสนเทศ การนำเสนอนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

Related Public Relations & News

10
Mar 2017

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงาน ปี 60 ชูนวัตกรรมบริการ 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

ปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0”
10
Mar 2017

วิริยะประกันภัย ยกระดับบริการสำนักงานมาตรฐานตัวแทน

นายดลเดช สัจจวีระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานมาตรฐานตัวแทน นางสาวสุพรรณา รัชฎาภรณ์กุล ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ
10
Mar 2017

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admire Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองใจผู้บริโภค ต่อเนื่อง 14 ปีซ้อน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล “Thailand's Most Admire Brand” ประจำปี 2017 แก่ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงาน ปี 60 ชูนวัตกรรมบริการ 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยสู่มาตรฐานสากล ปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0” วิริยะประกันภัย ยกระดับบริการสำนักงานมาตรฐานตัวแทน นายดลเดช สัจจวีระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานมาตรฐานตัวแทน นางสาวสุพรรณา รัชฎาภรณ์กุล ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admire Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองใจผู้บริโภค ต่อเนื่อง 14 ปีซ้อน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล “Thailand's Most Admire Brand” ประจำปี 2017 แก่ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)