light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

แบบฟอร์มสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

bg

แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

    หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนฝึกหัด ตัวแทนมืออาชีพ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครทุกท่านที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเรามีทีมงานฝ่ายการตลาด เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแล สนับสนุนตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้ด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างความมั่นใจ วิริยะประกันภัยช่วยให้คุณติดต่อเราง่ายขึ้นโดยวิธิใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ (agent_apply_form.docx) หรือ (agent_apply_form.pdf) สั่งพิมพ์เพื่อกรอกข้อมูลแล้วแฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2641-3592
    - หรือ บันทึกข้อมูลในใบแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์ด้านล่างต่อไปนี้

ใบแจ้งความจำนงสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ชื่อ *
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาสูงสุดจาก
พ.ศ. ที่จบ
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ที่อยู่ *
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
อาชีพ
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล
   
กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความประสงค์ของท่าน หากบริษัทกำหนดให้ท่านต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด
สามารถเข้าอบรมได้
ไม่แน่ใจ
ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
ต้องการเข้าอบรม (วันจันทร์-ศุกร์)
ต้องการเข้าอบรม (วันเสาร์-อาทิตย์)
กรอกรหัสความปลอดภัย
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
 
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

ขอเชิญร่วมส่งความสุข และความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยชุดบัตรอวยพรของ บมจ.วิริยะประกันภัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ บมจ.วิริยะประกันภัย ได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ (รูปแบบอีการ์ด) จำนวน 4 แบบ เพื่อให้ตัวแทนหรือผู้ที่สนใจได้นำไปส่งมอบให้บุคคลที่ท่านเคารพรัก รวมถึงลูกค้า ในช่วงเทศกาลส่งมอบความสุข อบรมหลักสูตร "ผลิตภัณฑ์ประกันภัย Non-Motor ด้าน PA/PA200/UD และการจัดการค่าสินไหมพยาบาล" ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายประกันภัย Non-Motor จัดอบรมหลักสูตรความรู้เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ประกันภัย Non-Motor ด้าน PA/PA200/UD และการจัดการค่าสินไหมพยาบาล" อบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน" ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ฝ่ายการตลาด จัดอบรมหลักสูตรพิเศษเรื่อง "การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน" รุ่นที่ 2 ให้กับตัวแทนของบริษัทฯ จำนวน 30 ท่าน