light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

แบบฟอร์มสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

bg

แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

    หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนฝึกหัด ตัวแทนมืออาชีพ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครทุกท่านที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเรามีทีมงานฝ่ายการตลาด เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแล สนับสนุนตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้ด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างความมั่นใจ วิริยะประกันภัยช่วยให้คุณติดต่อเราง่ายขึ้นโดยวิธิใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ (agent_apply_form.docx) หรือ (agent_apply_form.pdf) สั่งพิมพ์เพื่อกรอกข้อมูลแล้วแฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2641-3592
    - หรือ บันทึกข้อมูลในใบแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์ด้านล่างต่อไปนี้

ใบแจ้งความจำนงสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ชื่อ *
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาสูงสุดจาก
พ.ศ. ที่จบ
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ที่อยู่ *
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
อาชีพ
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล
   
กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความประสงค์ของท่าน หากบริษัทกำหนดให้ท่านต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด
สามารถเข้าอบรมได้
ไม่แน่ใจ
ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
ต้องการเข้าอบรม (วันจันทร์-ศุกร์)
ต้องการเข้าอบรม (วันเสาร์-อาทิตย์)
กรอกรหัสความปลอดภัย
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
 
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ แผนกโครงการ ธ.ก.ส.และกสท. จัดอบรมหลักสูตร "ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า" (ปรับปรุง : 20 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ขอนำเสนอ 2 หลักสูตร สำหรับตัวแทนใหม่ (ปรับปรุง : 13 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-4 (ภาค 6) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 (ปรับปรุง : 12 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ขอนำเสนอ 2 หลักสูตร สำหรับตัวแทนและนายหน้า (ปรับปรุง : 18 พ.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับสาขาขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "5 วิธีการสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า" (ปรับปรุง : 15 พ.ค. 2560)