light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

bg
bg left หน้าแรก / บริการลูกค้า / ศูนย์ซ่อมฯทั่วประเทศ

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วย

สาขาและศูนย์ฯที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 131 แห่ง

พร้อมบริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557 หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-239-1557

22

21

13

19

38

18

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วยจุดบริการ

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 464 แห่งทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย ตระหนักถึงความสะดวกสบาย และความสำคัญของการบริการที่ลูกค้าพึงจะได้รับเมื่อติดต่อกับบริษัท หรือเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557, 02-239-1557

70

49

63

62

155

65

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล BEST INSURANCE COMPANY 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล “BEST INSURANCE COMPANY 2015” ให้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดย นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ วิริยะประกันภัย รับรางวัล ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองใจผู้บริโภค ต่อเนื่อง 14 ปีซ้อน นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษา นิตยสารแบรนด์เอจ และประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบประกาศนียบัตร แก่นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ในฐานะผู้นำในกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด วิริยะประกันภัย แจกเหรียญ “ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ” พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย” ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล