light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

bg
bg left หน้าแรก / บริการลูกค้า / ศูนย์ซ่อมฯทั่วประเทศ

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วย

สาขาและศูนย์ฯที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 130 แห่ง

พร้อมบริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557 หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-239-1557

22

21

13

18

38

18

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วยจุดบริการ

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 464 แห่งทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย ตระหนักถึงความสะดวกสบาย และความสำคัญของการบริการที่ลูกค้าพึงจะได้รับเมื่อติดต่อกับบริษัท หรือเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557, 02-239-1557

70

47

63

62

156

66

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

6 บริษัทสีรถยนต์ชั้นนำ ร่วมวิริยะประกันภัย จัดทำโครงการทวิภาคี สร้างบุคลากรช่างซ่อมตัวถัง-สี นายวรกุล บุณยัษฐิติ ที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการทวิภาคี (Dual Vocational Education Project) ระหว่าง บริษัทด้านผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ 6 บริษัท กับ ชมรมศูนย์ซ่อมฯ วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 3 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) นำกลุ่ม จิตอาสา วิริยะประกันภัย (V-Volunteer) จัดกิจกรรม สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 3 ภายใต้แนวคิด “รำลึกวิถีไทย เยือนถิ่นสุพรรณภูมิ” วิริยะประกันภัย ร่วม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดอบรมช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่ 3 พันเอกวิทยา ม่วงกล่ำ รองผู้อำนวยการกองฝึกและศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และ นายจรัญ ครุธฉ่ำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 6(กรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมรถยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3” ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน