light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยรถยนต์

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยรถยนต์ / โครงการ "รถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ"
ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ
โครงการ "รถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ"
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการการประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหาย ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ 1.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา 3.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยทางรถบรรทุกสินค้า โดยให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ตลอดจนให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
     -  ผู้ประกอบการที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการทำประกัน
     -  สำเนาบัตรประชาชน
     -  สำเนาทะเบียนรถ
     -  สำเนาใบขับขี่
     -  รูปถ่ายรถ หรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการ"รถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ"

    1. ประเภทรถที่ทำประกันภัย
     -  รถบรรทุก รถลากจูง และรถพ่วง
     -  รถอายุไม่เกิน 30 ปี หรือขึ้นอยู่กับสภาพรถ

สิทธิประโยชน์
  1. เลือกทำประกันภัยรถบรรทุก 3 คัน ขึ้นไป รับส่วนลดจากกรณีนี้ทันที 10%
  2. รถบรรทุกติดตั้ง GPS ได้ส่วนลดอีก 10% จากอัตราเบี้ยประกันภัย
     -  เก๋งส่วนบุคคล
     -  ปิคอัพส่วนบุคคล
     -  ปิคอัพเชิงพาณิชย์
สิทธิประโยชน์
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ
  2. มีเงินกองทุนคืน (เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70 %)
สาขาประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับประกันภัย ติดต่อสาขาอุดรธานี เบอร์ติดต่อ : 0-4221-2670-5
เคลม แจ้ง บริษัท อลิอันซ์เจเนอรัล ลาว จำกัด
ติดต่อ Call Center
เบอร์ติดต่อ : 021-222-2222

2) ราชอาณาจักรกัมพูชา
รับประกันภัย ติดต่อสาขานครราชสีมา เบอร์ติดต่อ : 0-4428-1820-9
เคลม แจ้ง บริษัท เอเซีย อินชัวรันส์ (กัมพูชา) จำกัด
ติดต่อ คุณบำเพ็ญ สุนทรชัยกิจ
ติดต่อ คุณปิยะวรรณ ปางสิริสวัสดิ์
เบอร์ติดต่อ : 855-023-427-981
เบอร์ติดต่อ : 855-023-427-981

1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับประกันภัย ติดต่อสาขานครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ : 0-5622-9951-7
เคลม แจ้ง บริษัท เอเซีย อินชัวรันส์ (กัมพูชา) จำกัด
ติดต่อ คคุณสมนึก ตันกิจรุ่งเรือง
ติดต่อ คุณกาลัญ ตันกิจรุ่งเรือง
เบอร์ติดต่อ : 097-306-8855
เบอร์ติดต่อ : 093-298 7540

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
"โครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ" อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ดินแดง ข.ดินแดง กทม. 10400
โทร.0-2129-8888


1.คุณไกรสร ไชยเวช email : kraisornc@viriyah.co.th
2.คุณธรรมรัตน์ ทิมอิ่ม email : thamaratt@viriyah.co.th
3.คุณศุภศิลป์ เลขะกุล email : supasilpl@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ High Med ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร