light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
01
ธ.ค. 2559

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมอนาคตเด็กไทย สร้าง “คลินิกเด็กอารมณ์ดี”

นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) และวิริยะจิตอาสา ร่วมส่งมอบอาคารตามโครงการ “คลินิกเด็กอารมณ์ดี”
25
ก.พ. 2558

โครงการ "อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์" ประจำปี 2559

Update 29 ส.ค. 59 : ประกาศรายชื่อ พร้อมกำหนดการและเอกสารที่ต้องนำไปยื่น รุ่นที่ 320
17
มิ.ย. 2558

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์”

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ในพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
17
มิ.ย. 2558

วิริยะประกันภัย รับโล่ขอบคุณ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบโล่ขอบคุณแก่ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสุมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”
20
พ.ค. 2558

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท
01
เม.ย. 2558

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับมอบเงินสนับสนุนจากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
01
เม.ย. 2558

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “ธรรมะสู่ดวงใจ”

บมจ.วิริยะประกันภัย โดยคุณสิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม แก่พระครูพิพิธวรกิจจาทร เพื่อสนับสนุนโครงการ “ธรรมะสู่ดวงใจ”
11
มี.ค. 2558

วิริยะประกันภัย ส่งต่อสุขที่ให้...แก่ผู้พิการทางสายตา

นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)ตามโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง”เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ สำนักบริหาร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ทั้งหมด [22] รายการ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This