light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
28
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมวินัยจราจร ลดอุบติเหตุในช่วงสงกรานต์

นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ลดตาย ปฏิบัติการกล้องหน้ารถ ช่วยคนดี ชี้คนผิด" ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนา สมทบทุนการปรับปรุง “ธรรมศาลา”

นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางประไพศรี พงษ์วารินศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรเกษมฯ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมความปลอดภัย อาสาจราจร

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับมอบหมวกนิรภัย เก้าอี้ และเต็นท์ จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 60

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบของที่ระลึก จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย (จำกัด) มหาชน)
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมพล รองรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
10
มี.ค. 2560

วิริยะประกันภัย มอบทุนเยาวชนคนเก่งคณิตศาตร์ ประจำปี 2559

นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตสาตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ทั้งหมด [36] รายการ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This