light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
01
ธ.ค. 2559

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลระดับโลก WORLD FINANCE AWARDS เป็นปีที่ 7

Mr.Paul Richardson   World News Media Producer  จากนิตยสาร  World Finance มอบรางวัล “World Finance Global Insurance Awards 2016”  ประเภท Best General Insurance Company, Thailand 2016  แก่ นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกจาก นิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศอังกฤษและยุโรป ให้ได้รับรางวัล Best General Insurance Company, Thailand เป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ ปี 2009 และปี 2011 -2016  โดยปัจจัยที่คณะกรรมการใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล พิจารณาจากจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการบริหารงานที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ความพึงพอใจของลูกค้า ยอดขายและอัตราการเติบโต

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

16
มิ.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ยกมาตรฐานบริการประกันภัย พัฒนาสำนักงานตัวแทน ทันสมัย ครบวงจร

สำนักงานมาตรฐานตัวแทนแห่งแรกของสาขาอุดรธานี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของตัวแทน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทนเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
16
มิ.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดี มูลค่า 4.4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”94 แห่งทั่วประเทศ
09
มิ.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี “สู่สังคมสร้างสรรค์”

“ค่ายสารคดี” เน้นถึงความสำคัญของภารกิจ “สร้างคนบันทึกสังคม” โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่ 1 นักเขียนควงคู่ 1 ช่างภาพ รวม 50 คน ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตงานเขียนและการถ่ายภาพสารคดี
Share This Book Mark Send E-Mail Print This