light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
06
ธ.ค. 2559

วิริยะประกันภัย จัดอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 12 ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ภายในพิธี และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีอุปสมบทดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นรุ่นที่ 12 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสมบูรณ์ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสามารถนำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

05
พ.ค. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตร “ช่างซ่อมยานยนต์” รุ่นที่ 2

นายนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรม “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 2”
05
พ.ค. 2560

ชมรมศูนย์ซ่อมวิริยะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน คู่ค้า

พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสที่คณะชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
28
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This