เดือนสิงหาคม 2563

25 สิงหาคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
26 สิงหาคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า
27 สิงหาคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
สถานที่ : ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บิช รีสอร์ท
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า