light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

bg
bg left หน้าแรก / About us / Prestigious Prizes and Awards / วิริยะประกันภัย ขึ้นแท่นรับรางวัลเกียรติยศ จาก คปภ. หลังได้อันดับ 1 บ.วินาศภัยบริหารงานดีเด่น 3 ปีซ้อน

วิริยะประกันภัย ขึ้นแท่นรับรางวัลเกียรติยศ จาก คปภ. หลังได้อันดับ 1 บ.วินาศภัยบริหารงานดีเด่น 3 ปีซ้อน

img


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 โดยรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มอบให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2558” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2558” ซึ่งตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯได้รับมาทุกปี โดยในปีนี้รับถึง 3 ท่านด้วยกัน คือ นางขนิษฐา หมุดธรรม จากสาขาฉะเชิงเทรา  นายภมรรัตน์ อดทน จากสาขาระยอง และ นางสมจิตร จันทรางกูร จากสาขานครสวรรค์สำหรับรางวัลเกียรติยศฯ ที่บริษัทฯได้รับ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย นับเป็นการตอกย้ำว่า วิริยะประกันภัย คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่ง  ที่บริหารงานภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดไปถึงการรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย และการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละของทุกภาคส่วนในองค์กร ที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอื่นๆ

World Finance Insurance Awards 2009, 2011-2016

รางวัลที่นิตยสาร World Finance นิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศอังกฤษและยุโรปคัดเลือกให้วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยม เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
ดูรายละเอียด

“THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND 2016”

วิริยะประกันภัย แบรนด์อันดับหนึ่งของหมวดบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดจากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand และ Why we buy โดยนิตยสาร Brand Age ย่อมเป็นสิ่งยืนยันแบรนด์ซึ่งผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและรู้สึกว่าน่าซื้อที่สุด

“THE BEST INSURANCE COMPANY” AWARD

รางวัลเกียรติยศด้านประกันภัยจากงาน Motor show ที่ได้รับการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ จากสมาคมวิศวกรรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยราชยาน ยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทกรังค์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 342 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 342 วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 14 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 “เส้นทางสู่สุขภาวะ” วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5 นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5”