light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

bg
bg left หน้าแรก / About us / Prestigious Prizes and Awards / World Finance Insurance Awards 2009, 2011-2016

World Finance Insurance Awards 2009, 2011-2016

img
World Finance นิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศอังกฤษและยุโรป คัดเลือกให้ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกัน วินาศภัยยอดเยี่ยมประจำปี 2016 หรือ รางวัล World Finance Insurance Awards 2016  ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียว ในประเทศไทย ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

1. จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ความพึงพอใจของลูกค้า
3. ยอดขายและอัตราการเติบโตของบริษัท
4. นโยบายการดูแลและพัฒนาบุคลากร
5. การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
6. นโยบายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน

ทั้งนี้นิตยสาร World Finance ได้ลงประกาศรายชื่อบริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปี 2015 ของแต่ประเทศบนนิตยสาร World Finance ฉบับ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2016 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการคัดเลือก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอื่นๆ

PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARDS 2016

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด

“THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND 2016”

วิริยะประกันภัย แบรนด์อันดับหนึ่งของหมวดบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดจากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand และ Why we buy โดยนิตยสาร Brand Age ย่อมเป็นสิ่งยืนยันแบรนด์ซึ่งผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและรู้สึกว่าน่าซื้อที่สุด

“THE BEST INSURANCE COMPANY” AWARD

รางวัลเกียรติยศด้านประกันภัยจากงาน Motor show ที่ได้รับการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ จากสมาคมวิศวกรรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยราชยาน ยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทกรังค์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย เยี่ยมโบรกเกอร์ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายพิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและขยายงาน สาขานครปฐม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้กับ บริษัท พีพี ลิสซิ่ง จำกัด ตัวแทนโบรกเกอร์สาขานครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 นายอาคม เติมพิทยาพิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึกจาก บริษัท วิริยะประกกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ด้วยการประกันภัย" นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561