light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Certified Repair Centers

bg
bg left Home / Customer Service / Certified Repair Center Search
Search Certified Repair Centers : 19 Item
Nakhonratchasima

Certified Repair Centers19

in Nakhonratchasima ProvinceItem

 • 1.
  Thai Name : หจก.อู่เพชร การาจ (2002)
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4430-0337
  Fax : 0-4430-0338
  Website : -
 • 2.
  Thai Name : บจ.อู่ พีซีซี นครราชสีมา
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4492-7044
  Fax : 0-4492-7045
  Website : -
 • 3.
  Thai Name : บจ.เครานครราชสีมา กรุ๊ป
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4429-9617-9
  Fax : 0-4421-4008
  Website : -
 • 4.
  Thai Name : บจ.อู่เพชรการาจ ปากช่อง
  Address : District, Nakhonratchasima 30130
  Telephone : 0-4475-6288
  Fax : 0-4475-6287
  Website : -
 • 5.
  Thai Name : หจก.อู่โคราช วี.ไอ.พี.
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4421-2488,0-4421-2588
  Fax : 0-4421-2588
  Website : -
 • 6.
  Thai Name : บจ.ไทยออโต้กลาส สาขานครราชสีมา
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4492-3444,0-4427-1555
  Fax : 0-4434-2423
  Website : -
 • 7.
  Thai Name : บจ.อุดรกระจกรถยนต์ (สาขานครราชสีมา)
  Address : District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4435-1699, 09-3190-9222
  Fax : 0-4435-1698
  Website : -
 • 8. Arkom Garage Limited Partnership
  Thai Name : หจก.อู่อาคม
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 044-213814
  Fax : 044-213814
  Website : -
 • 9. Au Chor Duangjai Limited Partnership
  Thai Name : หจก.อู่ ช.ดวงใจ
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4424-1577,0-4425-1846
  Fax : 0-4424-6422
  Website : -
 • 10. Classic Garage Limited Partnership
  Thai Name : หจก.อู่คลาสสิค การาจ (สำนักงานใหญ่)
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4429-9333,0-4429-9003
  Fax : 0-4429-9002
  Website : -
 • 11. Korat Car Center Co.,Ltd.
  Thai Name : บจ.โคราช คาร์เซ็นเตอร์
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-44248581-3
  Fax : (044)248583
  Website : -
 • 12. Kraw Konlakarn Co.,Ltd.
  Thai Name : บจ.เครากลการ
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4446-5318-9
  Fax : 0-4429-8434
  Website : -
 • 13. Lieang Service Garage
  Thai Name : บจ.อู่เลี้ยงบริการ (สำนักงานใหญ่)
  Address : Pak chong District, Nakhonratchasima 30130
  Telephone : 0-4431-1829
  Fax : 0-4431-2829
  Website : -
 • 14. Mongkolchai Yontrakarn Limited Partnership
  Thai Name : หจก.มงคลชัย ยนตรการ
  Address : Pak chong District, Nakhonratchasima 30130
  Telephone : 0-4431-2838,0-4431-2707
  Fax : 0-4431-2707
  Website : -
 • 15. Nam Kaew Krajok Rod Yont
  Thai Name : ร้านน้ำแก้วกระจกรถยนต์
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4421-3033,0-4428-1344
  Fax : 0-4421-3033
  Website : -
 • 16. P.S.T. Garage
  Thai Name : หจก.พี เอส ที การาจ
  Address : Pak chong District, Nakhonratchasima 30130
  Telephone : 0-4431-3194
  Fax : 0-4431-3194
  Website : -
 • 17. Shinnawat Service
  Thai Name : หจก.ชินวัฒน์ บริการ (สำนักงานใหญ่)
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4424-3866,0-4426-2938
  Fax : 0-4426-2939,0-4424-6689
  Website : -
 • 18. T.N. Garage Co.,Ltd
  Thai Name : บจ.ที.เอ็น.การาจ
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : (044)211499,211886
  Fax : (044)211499
  Website : -
 • 19. Teera Car Service (Au Kui)
  Thai Name : หจก.ธีระคาร์เซอร์วิส(อู่กุ่ย)
  Address : Muang yang District, Nakhonratchasima 30000
  Telephone : 0-4421-4224,0-4421-4887
  Fax : 0-4421-4755
  Website : -
All [19] Item
Page from 1
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสแถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 300,000 ให้กับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันโควิด ต่ออายุได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัด มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 9 เม.ย.64 วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)