light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Certified Repair Centers

bg
bg left Home / Customer Service / Certified Repair Center Search
Search Certified Repair Centers : 2 Item
Buriram

Certified Repair Centers2

in Buriram ProvinceItem

 • 1. Boomchaichana
  Thai Name : หจก.อู่บุญชัยชนะ
  Address : District, Buriram 31110
  Telephone : 044-633678
  Fax : -
  Website : -
 • 2. Satiean (Buri Ram) Limited Partnership
  Thai Name : หจก.เสถียร(บุรีรัมย์)
  Address : Mueang Buri Ram District, Buriram 32000
  Telephone : (044)617225,(044)621098
  Fax : (044)617255
  Website : -
All [2] Item
Page from 1
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย นำผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุปี 6” นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม สุขที่ให้ ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 6 ภายใต้แนวคิด “ร่วมบุญ...วัดไตรมิตร เพลินตา...ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลด์” พร้อมนำคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 8 บุญรอดรุ่งเรือง จำนวน 100 คน วิริยะประกันภัย ร่วมลงนามความร่วมมือ 4 ภาคี นำร่องยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีน พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงการนำร่องยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว “Tourism Healthcare Emergency System” วิริยะประกันภัย เดินหน้าก่อสร้าง ปรับภาพลักษณ์ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สาขาสุขาภิบาล 3 นายอมร ทองธิว กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาสุขาภิบาล 3 แห่งใหม่ ซึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารให้มีความทันสมัยมากขึ้น