light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Certified Repair Centers

bg
bg left Home / Customer Service / Certified Repair Center Search
Search Certified Repair Centers : 484 Item

Certified Repair Centers484

Item

 • 1.
  Thai Name : บจ.ทดสอบ 1
  Address : District, Bangkok 10120
  Telephone : 0-2935-2000
  Fax : 0-2935-2001
  Website : -
 • 2.
  Thai Name : หจก.ศ.ชัยยนต์การาจ
  Address : District, Bangkok 10120
  Telephone : 0-2295-2038-9
  Fax : 0-2682-2091
  Website : -
 • 3.
  Thai Name : บจ.สยามนนท์ บอดี้
  Address : District, Nonthaburi 11000
  Telephone : 0-2965-6036
  Fax : 0-2965-6038
  Website : -
 • 4.
  Thai Name : บจ.วี.อาร์.ออโต้
  Address : District, Bangkok 10160
  Telephone : 0-2421-9821
  Fax : 0-2421-9822
  Website : -
 • 5.
  Thai Name : บจ.เบนซ์นนทบุรี สินนำทอง
  Address : District, Nonthaburi 11140
  Telephone : 0-2194-4872-3
  Fax : 0-2194-4873
  Website : -
 • 6.
  Thai Name : บจ.เอส.ดับบลิว.คาร์เซอร์วิส (รถเล็ก)
  Address : District, Pathum Thani 12120
  Telephone : 0-2902-3245-7
  Fax : 0-2902-3249
  Website : -
 • 7.
  Thai Name : หจก.โพธิ์ทอง บอดี้เพนท์
  Address : District, Bangkok 10250
  Telephone : 0-2735-7144,0-2735-7145
  Fax : 0-2735-7146
  Website : -
 • 8.
  Thai Name : บจ.บึงกุ่มกลการ
  Address : District, Bangkok 10510
  Telephone : 0-2919-4401-2
  Fax : 0-2919-4403
  Website : -
 • 9.
  Thai Name : บจ.ดี ดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ
  Address : District, Nonthaburi 11130
  Telephone : 0-2443-0119-20,0-2883-6104
  Fax : 0-2883-8094
  Website : -
 • 10.
  Thai Name : บจ.บี เจ เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10510
  Telephone : 0-2543-6808-9
  Fax : 0-2543-6807
  Website : -
 • 11.
  Thai Name : บจ.โอ.เค.เค คาร์ การาจ
  Address : District, Bangkok 10240
  Telephone : 0-2948-4700 , 08-1456-4533
  Fax : 0-2948-4800
  Website : -
 • 12.
  Thai Name : บจ.วัน การาจ
  Address : District, Bangkok 10520
  Telephone : 0-2739-1158
  Fax : 0-2739-1159
  Website : -
 • 13.
  Thai Name : บจ.แพลนเน็ท บอดี้แอนด์เพ้นท์
  Address : District, Bangkok 10400
  Telephone : 0-2693-8885-6
  Fax : 0-2004-9740
  Website : -
 • 14.
  Thai Name : บจ.ภัทร บอดี้ เซอร์วิส
  Address : District, Samut Prakan 10540
  Telephone : 0-2136-5999
  Fax : 0-2136-4565
  Website : -
 • 15.
  Thai Name : บจ.เจริญก้าวหน้าคาร์เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10310
  Telephone : 0-2539-4279
  Fax : 0-2934-5789
  Website : -
 • 16.
  Thai Name : บจ.นำทรัพย์ การาจ
  Address : District, Bangkok 10150
  Telephone : 0-2452-5805,0-2496-4717
  Fax : 0-2452-2661,0-2452-2662
  Website : -
 • 17.
  Thai Name : บจ.เรดดี้มอเตอร์ส (รถเล็ก)
  Address : District, Bangkok 10150
  Telephone : 0-2453-0100,08-6337-5900
  Fax : 0-2450-3635
  Website : -
 • 18.
  Thai Name : บจ.พัฒนพล ออโต้ เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10220
  Telephone : 0-2101-9912-3,08-5314-5656
  Fax : 0-2101-9912-3 ต่อ 105
  Website : -
 • 19.
  Thai Name : บจ.อู่เจเค คาร์เซอร์วิส (2016)
  Address : District, Samut Prakan 10280
  Telephone : 0-2033-7575
  Fax : 0-2033-7576
  Website : -
 • 20.
  Thai Name : บจ.บิ๊กโฟร์ ธุรกิจ
  Address : District, Pathum Thani 12150
  Telephone : 0-2017-9005
  Fax : 0-2017-9053
  Website : -
All [484] Item
Page from 25
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ผนึกพลังกลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “กีฬาสี สานสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 วิริยะประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานสาขาชลบุรีแห่งใหม่ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนชลบุรี ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง” นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสุขที่ให้ “ วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”