light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Certified Repair Centers

bg
bg left Home / Customer Service / Certified Repair Center Search
Search Certified Repair Centers : 517 Item

Certified Repair Centers517

Item

 • 1.
  Thai Name : บจ.ทดสอบ 1
  Address : District, Bangkok 10120
  Telephone : 0-2935-2000
  Fax : 0-2935-2001
  Website : -
 • 2.
  Thai Name : หจก.ศ.ชัยยนต์การาจ
  Address : District, Bangkok 10120
  Telephone : 0-2295-2038-9
  Fax : 0-2682-2091
  Website : -
 • 3.
  Thai Name : บจ.สยามนนท์ บอดี้
  Address : District, Nonthaburi 11000
  Telephone : 0-2965-6036
  Fax : 0-2965-6038
  Website : -
 • 4.
  Thai Name : บจ.วี.อาร์.ออโต้
  Address : District, Bangkok 10160
  Telephone : 0-2421-9821
  Fax : 0-2421-9822
  Website : -
 • 5.
  Thai Name : บจ.เบนซ์นนทบุรี สินนำทอง
  Address : District, Nonthaburi 11140
  Telephone : 0-2194-4872-3
  Fax : 0-2194-4873
  Website : -
 • 6.
  Thai Name : บจ.เอส.ดับบลิว.คาร์เซอร์วิส (รถเล็ก)
  Address : District, Pathum Thani 12120
  Telephone : 0-2902-3245-7
  Fax : 0-2902-3249
  Website : -
 • 7.
  Thai Name : หจก.โพธิ์ทอง บอดี้เพนท์
  Address : District, Bangkok 10250
  Telephone : 0-2735-7144,0-2735-7145
  Fax : 0-2735-7146
  Website : -
 • 8.
  Thai Name : บจ.บึงกุ่มกลการ
  Address : District, Bangkok 10510
  Telephone : 0-2919-4401-2
  Fax : 0-2919-4403
  Website : -
 • 9.
  Thai Name : บจ.ดี ดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ
  Address : District, Nonthaburi 11130
  Telephone : 0-2443-0119-20,0-2883-6104
  Fax : 0-2883-8094
  Website : -
 • 10.
  Thai Name : บจ.บี เจ เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10510
  Telephone : 0-2543-6808-9
  Fax : 0-2543-6807
  Website : -
 • 11.
  Thai Name : บจ.โอ.เค.เค คาร์ การาจ
  Address : District, Bangkok 10240
  Telephone : 0-2948-4700 , 08-1456-4533
  Fax : 0-2948-4800
  Website : -
 • 12.
  Thai Name : บจ.วัน การาจ
  Address : District, Bangkok 10520
  Telephone : 0-2739-1158
  Fax : 0-2739-1159
  Website : -
 • 13.
  Thai Name : บจ.แพลนเน็ท บอดี้แอนด์เพ้นท์
  Address : District, Bangkok 10400
  Telephone : 0-2693-8885-6
  Fax : 0-2004-9740
  Website : -
 • 14.
  Thai Name : บจ.ภัทร บอดี้ เซอร์วิส
  Address : District, Samut Prakan 10540
  Telephone : 0-2136-5999
  Fax : 0-2136-4565
  Website : -
 • 15.
  Thai Name : บจ.เจริญก้าวหน้าคาร์เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10310
  Telephone : 0-2539-4279
  Fax : 0-2934-5789
  Website : -
 • 16.
  Thai Name : บจ.นำทรัพย์ การาจ
  Address : District, Bangkok 10150
  Telephone : 0-2452-5805,0-2496-4717
  Fax : 0-2452-2661,0-2452-2662
  Website : -
 • 17.
  Thai Name : บจ.เรดดี้มอเตอร์ส (รถเล็ก)
  Address : District, Bangkok 10150
  Telephone : 0-2453-0100,08-6337-5900
  Fax : 0-2450-3635
  Website : -
 • 18.
  Thai Name : บจ.พัฒนพล ออโต้ เซอร์วิส
  Address : District, Bangkok 10220
  Telephone : 0-2101-9912-3,08-5314-5656
  Fax : 0-2101-9912-3 ต่อ 105
  Website : -
 • 19.
  Thai Name : บจ.อู่เจเค คาร์เซอร์วิส (2016)
  Address : District, Samut Prakan 10280
  Telephone : 0-2033-7575
  Fax : 0-2033-7576
  Website : -
 • 20.
  Thai Name : บจ.บิ๊กโฟร์ ธุรกิจ
  Address : District, Pathum Thani 12150
  Telephone : 0-2017-9005
  Fax : 0-2017-9053
  Website : -
All [517] Item
Page from 26
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"