light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Personal Accident and Health Insurance

bg

Product/Accident and Health Insurance

ประกันภัยโรคมะเร็ง

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายของคุณได้
เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท จ่ายทันทีเต็ม
วงเงินประกันตั้งแต่ตรวจพบมะเร็ง เพื่อความอุ่นใจของคุณและครอบครัว
เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 54 ปี และไม่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกัน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
 • จะไม่จ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองแผนแบบรายบุคคลหรือแบบครอบครัว
 • ผู้เอาประกันแผนรายบุคคล ซื้อทุนประกันภัยมะเร็งรวมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ในกรณีที่ต้องการซื้อความคุ้มครองสำหรับครอบครัว จะคิดเบี้ยข้างต้นโดยนำผู้ที่มีอายุมากสุดในครอบครัว คูณด้วย 2
  และให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี (ยังไม่สมรส) ฟรี
 • อายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 54 ปี (ถ้าสมัครก่อนอายุ 54 ปี สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันต้องไม่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน หรือ 10 มวนต่อวันติดต่อเป็นระยะเวลา 10 ปี
 • ไม่เคยมีประวัติการรักษาผ่าตัดก้อนเนื้อ เนื้องอก หรือถุงน้ำดี
 • ไม่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง หรือกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • สำหรับผู้หญิง ประวัติครอบครัว จะต้องไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านม, มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • สำหรับผู้ชาย ประวัติครอบครัว จะต้องไม่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3217 (งานรับประกัน),0-2641-3216 (งานสินไหม)


คุณวรา บูริวงษ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7646 health_marketing@viriyah.co.th
คุณดอกแก้ว เล็กมนตรา (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7669
คุณภัทรมาศ เยโท้ (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 8777 HealthClaim_Acc_NM@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Products

Public Relations & News

วิริยะฯ - ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์ างสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด 17 ปี ต่อเนื่อง นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2020” วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.เลิดสิน ายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริไชย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ