light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Personal Accident and Health Insurance

bg
home Home / Product / Accident and Health Insurance / ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง

Product/Accident and Health Insurance

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง

เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ
กับผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง…. ประกันสุขภาพที่ทำให้คุณอุ่นใจได้
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ วิริยะประกันภัยพร้อมดูแลคุณด้วยเครือข่าย
สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วประเทศ
ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อครั้ง
*รายละเอียดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองวงเงินผู้ป่วยในสูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 15,000 บาท/คืน
 • สบายๆ กับกรมธรรม์ และชำระเบี้ยรายเดือน
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • ไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • พิเศษกับส่วนลดประวัติดี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

I. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน IPD)II. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) หมายเหตุ : การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยนอก) ต้องซื้อควบคู่กับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ไม่สามารถซื้อค่ารักษาพยาบาลไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) อย่างเดียวได้

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก


เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

หมายเหตุ

 • แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

คุณวรา บูริวงษ์ (งานรับประกันภัย) ต่อ 7646 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7646 health@viriyah.co.th
คุณภัคชไม ภาสว่าง (งานสินไหมทดแทน) ต่อ 7661 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7661 health@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Products

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด