light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Insurance for Business and Liability

bg

Product/Business and Liability Insurance

ประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยสำหรับเงินนี้ เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย
ของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย
หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้
ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินที่อื่นๆ
ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย
ห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน ฯลฯ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • เงิน

ความคุ้มครอง

สามารถซื้อความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้ ดังต่อไปนี้
  • ความสูญเสียของเงินเพื่อค่าจ้างหรือเงินเดือน ขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย จนกระทั่งจ่ายออกไป
    และคุ้มครองถึงเงินที่เหลือ ซึ่งต้องเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยจนกระทั่งจ่าย
  • ความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน
  • ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน
  • ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ตามเส้นทางที่ระบุไว้
  • ความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

เงิน หมายความว่าธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจน


  *ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณมณนภา สีหราช (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7709 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณปิยวัฒน์ บุญส่ง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7719
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Products

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงาน คปภ. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การต้อนรับ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “Save Thai Safe Trip” รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip” วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม”