light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Insurance for Business and Liability

bg

Product/Business and Liability Insurance

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
จึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้
ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้น
ยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วย
ทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณา
สามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้


เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วย ป้าย และโครงสร้างของป้าย (ไม่รวมฐานราก)
  • ทรัพย์สินและ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต
  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากป้ายโฆษณา

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณมณนภา สีหราช (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7709 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณปิยวัฒน์ บุญส่ง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7719
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Products

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร “7วัน 7คลิป 7หมื่น” นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการพิจารณามอบรางวัลและเกียรติบัตรในโครงการอาสาตาจราจร "7วัน7คลิป7หมื่น" วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ