light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Motor Insurance

bg
home Home / Product / Motor Insurance / Co-Branded Campaigns

Product/Motor Insurance

ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการพิเศษ
โครงการ คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ
วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 จัดโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ การเคารพกฎวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัญหาการจราจร 


โครงการคนรักรถ ประเภท 1

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องสมัครเป็นสมาชิก จ.ส.100 (สมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์

- ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคล และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุกส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
- รถอายุไม่เกิน 6 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
- ระหว่างปีกรมธรรม์ เกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายประมาท 2 ครั้ง หรือมีค่าสินไหมฯเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการฯ

เอกสารประกอบการทำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนรถ
- สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก จส.100)

สิทธิประโยชน์
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ
  2. มีเงินกองทุนคืน (เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70 % )
  3. มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อม 20 วัน ในกรณีที่รถเกิดเหตุเป็นฝ่ายถูก (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

โครงการคนรักรถ ประเภท 3

 เงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์

- ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคล 
- ปิคอัพส่วนบุคคล
- ปิคอัพเชิงพาณิชย์

สิทธิประโยชน์
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ
  2. มีเงินกองทุนคืน (เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70 %)โครงการ พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ


 

"โอกาสที่ให้..ชีวิตใหม่ที่ได้รับ"
ให้ชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียว..เงินสมทบจากพ.ร.บ. 200 ใบ ซื้อลิ้นหัวใจได้ 1 ลิ้น

เป็นอีกโครงการที่วิริยะประกันภัย ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและแสดงความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยร่วมมือกับจส.100 ในการหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ 

คุณช่วยได้ ง่ายนิดเดียว 
เจ้าของรถยนต์ทุกคันสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงคุณซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในโครงการ "พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ" เงิน 100 บาท จะนำเข้ากองทุนบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับจส.100 และวิริยะประกันภัยจะสมทบทุนเพิ่มให้อีก 100 บาทเช่นกัน วิริยะประกันภัย จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการประกันภัย จส.100 จะดูแลในส่วนของการนำเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
"โครงการคนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ"
อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 38 (ฝ่ายสื่อสารองค์กร) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 1557 กด 2 หรือ 0 2129 8000โครงการรับประกันภัยรถยนต์สำหรับนักธุรกิจอิสระและสมาชิกแอมเวย์
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นนักธุรกิจอิสระ หรือสมาชิกแอมเวย์ (ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถเท่านั้น)

เอกสารประกอบการทำประกัน 
- สำเนาบัตรสมาชิกแอมเวย์
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบขับขี่ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)
- ใบเตือนต่ออายุ (กรณีมีส่วนลดประวัติดี)
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย) 

สิทธิประโยชน์
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ
  2. คะแนนบีวี/พีวี
  3. รับฟรีของสมนาคุณ

หมายเหตุ : การยกเลิกกรมธรรม์สามารถดำเนินการได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีผลคุ้มครองและท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
โครงการรับประกันภัยรถยนต์สำหรับนักธุรกิจอิสระ และสมาชิกแอมเวย์
อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 38 (ฝ่ายสื่อสารองค์กร) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 1557 กด 2 หรือ 0 2129 8000 หรือ
ติดต่อเคาน์เตอร์วิริยะประกันภัยประจำแอมเวย์ช็อป สำนักงานใหญ่ พระราม 2 ดอนเมือง และนนทบุรี ดังนี้ 

แอมเวย์ช็อป : สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ประจำ Shopอีเมลโทรศัพท์ / โทรสารตารางเวลาประจำช็อป
คุณปัณณภัสร์ บุญโยม pannapasb@viriyah.co.th 0 2374 4870
0 2374 4873
จันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 09.00 น.-18.00 น. 
เสาร์
เวลา 09.00 น.- 14.00 น.

แอมเวย์ช็อป : พระราม 2
เจ้าหน้าที่ประจำ Shopอีเมลโทรศัพท์ / โทรสารตารางเวลาประจำช็อป
คุณปรียานุช โภชนา preyanuchipo@viriyah.co.th 0 2451 3096 จันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 10.30 น.-19.00 น. 
เสาร์ 
เวลา 10.30 น.- 16.00 น.

แอมเวย์ช็อป : ดอนเมือง
เจ้าหน้าที่ประจำ Shopอีเมลโทรศัพท์ / โทรสารตารางเวลาประจำช็อป
    0 2992 7237
0 2992 7238
 
หรือติดต่อ โทร.1557 กด 2, หรือ 0 2129 8000

แอมเวย์ช็อป : นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประจำ Shopอีเมลโทรศัพท์ / โทรสารตารางเวลาประจำช็อป
    0 2964 3623  
หรือติดต่อ โทร.1557 กด 2, หรือ 0 2129 8000Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Products

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสแถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 300,000 ให้กับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันโควิด ต่ออายุได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัด มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 9 เม.ย.64 วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)