light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

ดาวน์โหลด

bg
ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์ [KB.]

401.71

394.31

Agent Apply Form

26.03
Agent_Apply_Form 518.70

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปี60

93.50
345.42

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปี60

94.50
341.16

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ปี60

94.50
340.31

แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม คปภ.

83.83

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย(ภาค3 ชลบุรี) 23 ส.ค.60

140.54

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-3 (ภาค3 ชลบุรี) 22 ส.ค. 60

149.57

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-3 (ภาค3 ชลบุรี) 23-24 ส.ค. 60

64.87

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 วันที่1 (ภาค3 ชลบุรี) 22 ส.ค.60

111.84

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 วันที่2 (ภาค3 ชลบุรี) 23 ส.ค.60

112.12

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 วันที่3 (ภาค3 ชลบุรี) 24 ส.ค.60

110.98
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนรถวีลแชร์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี จส.100 คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส.100) รับมอบวีลแชร์ จำนวน 30 คัน รวมมูลค่า 90,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมทบทุนการจัดทำสมุดการศึกษา ชุด "เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน" ภายใต้โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 4 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิริยะประกันภัย พาลูกค้าคนพิเศษตามหา “แกงรัญจวน” นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าร่วมอบรมการทำอาหาร กับ เชฟชุมพล แจ้งไพร (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย) ในกิจกรรม “VIRIYAH Exclusive Cooking by Chef Chumpol”