light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
06
พ.ค. 2565

ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดอบรมออนไลน์ " ประกันความสูญเสียทางการเงิน แนะนำบริษัท และบริการหลังการขาย"

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ได้สนับสนุนการอบรมออนไลน์ รูปแบบ Microsofe Teams Meeting ให้กับคู่ค้า บริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)จัดอบรมหลักสูตร "การบริการอย่างมืออาชีพ บมจ.วิริยะประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย การสูญเสียทางการเงินสำหรับสินค้าเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์" โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00-18.30น. ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ณ อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ ชั้น 14

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรที่มีผลงานและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม จากเวที Thailand’s Smart Awards 2022 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล "Thailand’s Smart Awards 2022" ประเภท องค์กรที่มีผลงานและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (Smart Performance Company Awards) ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ วิริยะประกันภัย สนับสนุน “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 17 ร่วมสร้างนักผลิตคอนเทนต์สารคดีรุ่นใหม่ นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ค่ายสารคดี นักเขียนและช่างภาพ” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด” (Road to Hometown) ซึ่ง นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดขึ้น วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่