light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
31
พ.ค. 2565

ประมวลภาพการอบรมทางไกลหลักสูตรขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้า ครั้งที่ 1-3

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ได้ดำเนินการจัดการอบรมทางไกล ด้วยระบบ Video Conference หลักสูตรขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันตามระเบียบข้อบังคับของทาง คปภ. ซึ่งได้มีตัวแทนและนายหน้าในสังกัดสาขาภาค 1-6 ร่วมเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานสาขาภาคต่างๆทุกท่าน ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยก้าวทันเทคโนโลยีรถไฟฟ้า ระดมทัพเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพงานซ่อม นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านรถยนต์ไฟฟ้าหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safety) วิริยะประกันภัย จัดการแข่งขัน “Viriyah Basketball Cup ครั้งที่ 2” นายวารี กกขุนทด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสาขาและศูนย์ฯ นครราชสีมา จัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล “Viriyah Basketball Cup ครั้งที่ 2” วิริยะประกันภัยห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยเด็ก แก่ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนล็อค 6 คลองเตยสู้ภัยโควิด นางอรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริหารสาธารณสุข 16 ลุมพินี และ นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มูลค่า 120,000 บาท แก่เด็กปฐมวัยชุมชนบ่อนไก่และเด็กปฐมวัยชุมชนล็อค 6 คลองเตย จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)