light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
23
ธ.ค. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "ปลดล๊อคการทำงานเชิงรุกและการพัฒนาตนเอง"

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร "ปลดล๊อคการทำงานเชิงรุกและการพัฒนาตนเอง" ซึ่งหลักสูตรนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อ.สง่า อร่ามวิทย์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการต่างๆให้กับผู้เข้าอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถ.รัชดาภิเษก โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสุดท้ายของปี 2562

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด