light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 3 ร่วมกับ คุณปกครอง บุญชูกุศล  นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คุณฐิตินันท์ อุดมสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี และ ว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร ที่ปรึกษามูลนิธิเมาไม่ขับและชมรมคนห่วงหัว แถลงข่าวโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโควิด19 - ปลอดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัย ปันความปลอดภัยให้ลูกหลานจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของเด็กเล็กในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติเห็นความสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัย ทั้งนี้วิริยะประกันภัย ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ใบที่ผ่านการปลุกเสกโดยท่านครูบาบุญธรรม สุทธิญาโน (ครูบาโก) วัดเขาแจงเบง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

             สำหรับโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย ถือเป็นโมเดลที่มูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยชมรมคนห่วงหัว และวิริยะประกันภัย ร่วมมือกันในการผลักดันให้จังหวัดน่าน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมกับเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
06
พ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสา ร่วมคัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

วิริยะจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ คัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง
06
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในงานเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7 “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่อง วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Classroom Smart Community" ห้องเรียนพิเศษที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานบันทึกสังคมผ่านงานสารคดี วิริยะประกันภัย สนับสนุน รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กว่า 1 ล้านบาท นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “วิริยะจิตอาสา 72 ปี ทำดีเพื่อสังคม” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)