light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
30
ต.ค. 2563

วิริยะจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนักเรียนประพฤติดี แต่ฐานะยากจน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณจตุรงค์ แสงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้..เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่2 เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยน้องๆ จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.อรอนงค์ มามี ชั้น ม.1  ด.ญ.นิรภัทร จีกระโทก ชั้น ม.2 ด.ญ.กนกภัณฑ์ พรหมบุญมี ชั้น ม.2 และนายธนภัทร ล้อมแพน ชั้น ม.5  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของครูที่โรงเรียนในการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน พบว่าสภาพบ้านทรุดโทรมส่งผลให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะฤดูฝนที่หลังคาสังกะสีไม่สามารถรองรับน้ำฝนได้ ประกอบกับบางบ้านไม่มีฝาบ้าน หรือผนังบ้าน ทีมวิริยะจิตอาสา ฝ่ายปฎิบัติการภาค1 (ภาคเหนือ) และแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาด ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของน้องๆทั้ง 4 คน ซึ่งมีทั้งครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง อยู่กับปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่ป่วยมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสแถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 300,000 ให้กับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันโควิด ต่ออายุได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัด มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 9 เม.ย.64 วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)