light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
30
ต.ค. 2563

วิริยะจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนักเรียนประพฤติดี แต่ฐานะยากจน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณจตุรงค์ แสงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้..เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่2 เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยน้องๆ จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.อรอนงค์ มามี ชั้น ม.1  ด.ญ.นิรภัทร จีกระโทก ชั้น ม.2 ด.ญ.กนกภัณฑ์ พรหมบุญมี ชั้น ม.2 และนายธนภัทร ล้อมแพน ชั้น ม.5  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของครูที่โรงเรียนในการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน พบว่าสภาพบ้านทรุดโทรมส่งผลให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะฤดูฝนที่หลังคาสังกะสีไม่สามารถรองรับน้ำฝนได้ ประกอบกับบางบ้านไม่มีฝาบ้าน หรือผนังบ้าน ทีมวิริยะจิตอาสา ฝ่ายปฎิบัติการภาค1 (ภาคเหนือ) และแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาด ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของน้องๆทั้ง 4 คน ซึ่งมีทั้งครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง อยู่กับปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่ป่วยมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
06
พ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสา ร่วมคัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

วิริยะจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ คัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง
06
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในงานเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7 “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่อง วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Classroom Smart Community" ห้องเรียนพิเศษที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานบันทึกสังคมผ่านงานสารคดี วิริยะประกันภัย สนับสนุน รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กว่า 1 ล้านบาท นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “วิริยะจิตอาสา 72 ปี ทำดีเพื่อสังคม” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)