light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ บุญเย็น  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2  ชมรมตัวแทนในพื้นที่ภาค 2 และพนักงานศูนย์ สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ "วิริยะจิตอาสา 72 ปีทำดีเพื่อสังคม" โดยเป็นเงินสนับสนุนจากบริษัท และเงินทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบริจาคจากพนักงานวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ สาขา ตัวแทนในพื้นที่ภาค  คู่ค้า ภาคีเครือข่ายของบริษัทฯ ที่ร่วมทำบุญรวมแล้วกว่า 1 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ โครงการ "วิริยะจิตอาสา 72 ปีทำดีเพื่อสังคม" เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฆ้องชัย อาทิ  เตียงผู้ป่วย จำนวน 30 เตียง โต๊ะคร่อมเตียงทานอาหาร จำนวน 30 ตัว และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ซึ่งการก่อสร้างอาคารมีความล่าช้าเกือบ 1 ปีจากผู้รับเหมา ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการนี้ต้องล่าช้าออกไป แต่อย่างไรก็ตามครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลฆ้องชัย เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ติดเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กต้นแบบ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ถือเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ  เดิมมีแพทย์ผู้ทำการรักษาคนไข้เพียงคนเดียว คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งในแต่ละวันจะต้องรับการรักษาผู้ป่วยประมาณ 200 คน/วัน หากคนไข้ต้องนอนพักรักษาตัวทางโรงพยาบาลจะส่งต่อ (Refer) ไปยัง โรงพยาบาลกมลาไสย และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากไม่มีห้องพัก หรืออาคารที่รับการรักษาผู้ป่วยใน ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชากรในพื้นที่จำนวนกว่า 20,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และมีฐานะยากจน ไม่มีความพร้อมในการจ่ายค่าเดินทาง และค่ารักษาในโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ และภาคีเครือข่ายจะร่วมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้โรงพยาบาลยังขาดงบประมาณในการติดตั้งระบบอ๊อกซิเจนประจำเตียงผู้ป่วยทั้งหมด จึงต้องใช้ถังอ๊อกซิเจนขนาดใหญ่ในการรักาไปก่อน จนกว่าจะมีงบประมาณเพียงพอในการติดตั้งระบบอ๊อกซิเจนทั้งระบบประจำตามเตียงผู้ป่วย

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
21
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาในการวิจัย ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยเปิดโครงการ Kick Off Meeting “VFin” นายธงชัย จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting “VFin” วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าฮกลกซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้าทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊คเพจตัวแทนสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย ร่วมพูดคุยถึงประเด็นภาพรวมของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งแนวทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัย ในปี 2564