light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
30
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ร่วมสนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) ของชมรมกู้ภัยสว่าง และชมรมกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีคุณเอกสิทธิ์ เพชรศรีโรจน์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล  ประธานชมรมกู้ภัยสว่าง และประธานฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง นาวาโทหญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ หัวหน้าเตรียมความพร้อม กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีรับมอบ ณ สุสานบางจาก เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) เป็นการฝึกทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีทั้งเรื่องความรู้พื้นฐานของร่างการมนุษย์ การตรวจสอบสัญญาณชีพ การสื่อสารในระบบการแพทย์  การหายใจและการช่วยเหลือ การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น การใช้ยาเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วัน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
21
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาในการวิจัย ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยเปิดโครงการ Kick Off Meeting “VFin” นายธงชัย จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting “VFin” วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าฮกลกซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้าทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊คเพจตัวแทนสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย ร่วมพูดคุยถึงประเด็นภาพรวมของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งแนวทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัย ในปี 2564