light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
21
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

 

      คุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงาน “พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

   ทั้งนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้มอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตั้งใจในการศึกษาและสร้างจิตสำนึกต่อการให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์


 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
30
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย จังหวัดระยอง
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยเปิดโครงการ Kick Off Meeting “VFin” นายธงชัย จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting “VFin” วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าฮกลกซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้าทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊คเพจตัวแทนสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย ร่วมพูดคุยถึงประเด็นภาพรวมของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งแนวทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัย ในปี 2564