light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
09
มิ.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลสนามต่างๆ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมด้วยคุณสุขจิต นวลจันทร์กุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน และคุณพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน เป็นตัวแทนมอบอาหารพร้อมทาน ไข่ต้ม 500 ชุด และน้ำพริกกุ้งกรอบ 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามนนทบุรี โดยมีคุณสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามนนทบุรี 

นอกจากนั้น คุณพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบอาหารพร้อมทาน ไข่ต้ม 500 ชุด และน้ำพริกกุ้งกรอบ 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โดยมีคุณสุกุล บวรนิรัตติศัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การรักษา รวมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนเกินกว่าโรงพยาบาลจะรองรับได้ จึงได้เกิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

20
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้บุคคลากรด่านหน้าและประชาชนทั่วไป
18
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัยมอบเงินรางวัล 70,000 บาท โครงการอาสาตาจราจร

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. มูลนิธิเมาไม่ขับ มอบเงินรางวัล 70,000 บาทในโครงการ อาสาตาจราจรส่งข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการกระทำผิดกฎจราจร
30
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565 สนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยบนท้องถนน และสุขอนามัยที่ดีปลอดโควิด-19
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ