light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
10
ก.ย. 2564

วิริยะประกันภัย ถวายอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องสังฆทานโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณกานดาวัฒนา ยิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัท ถวายอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องสังฆทาน รวมมูลค่า 328,888 บาท โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รับมอบชุดอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องสังฆทาน 


สำหรับชุดเครื่องสังฆทาน ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวจำนวน 500 ชุด ได้แก่ ผ้าขนหนู แชมพูอาบน้ำ สระผมแบบ Head to toe ขวดเดียวใช้ได้ทั้งสระผมและอาบน้ำ น้ำยาซักผ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงชุดเครื่องเขียน กระดาษ A4 จำนวน 30 ลัง กระเป๋าใส่หนังสือเรียน ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สมุดเรียน พร้อมน้ำดื่มอีกจำนวน  300 แพค ถวายพระสงฆ์-เณร จำนวน 500 รูป เพื่อสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื่องจากมีพระสงฆ์- เณร ประมาณ 500 รูปมาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่วัด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับฆราวาส วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนกวดวิชาให้กับพระสงฆ์- เณร ที่ต้องการสอบพระปริยัติธรรม จึงเป็นสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์และเณรเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางธรรมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

20
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้บุคคลากรด่านหน้าและประชาชนทั่วไป
18
ม.ค. 2565

วิริยะประกันภัยมอบเงินรางวัล 70,000 บาท โครงการอาสาตาจราจร

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. มูลนิธิเมาไม่ขับ มอบเงินรางวัล 70,000 บาทในโครงการ อาสาตาจราจรส่งข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการกระทำผิดกฎจราจร
30
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565 สนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยบนท้องถนน และสุขอนามัยที่ดีปลอดโควิด-19
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ