light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
30
ธ.ค. 2564

วิริยะประกันภัยร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2565

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ปีใหม่ปลอดภัยโควิด-19ปลอดอุบัติเหตุทางถนน สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท" ณ สถานีขนส่งหมอชิต จัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  และภาคีเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อส่งประชาชนเดินกลับกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีคมนาคม ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และแอลกฮอล์พกพาวิริยะประกันภัย

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  และอันตรายจากการเมาแล้วขับ  ขับแล้วโทร /ไลน์ เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุข ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

 

 

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร “7วัน 7คลิป 7หมื่น” นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการพิจารณามอบรางวัลและเกียรติบัตรในโครงการอาสาตาจราจร "7วัน7คลิป7หมื่น" วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ