light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
22
ก.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

เมื่อวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 366 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ  กรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วันแรกของการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย” บรรยายโดย คุณไพโรจน์ วิทยุ รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เขต 3 ต่อด้วยการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ” โดยคุณเกรียงไกร รอดคง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก” และ “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ บรรยายโดย คุณวิสุ กำมา วิทยากรพิเศษ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเดียวกัน

 ส่วนวันถัดมา เป็นการทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีปิดโครงการอบรมฯ  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม 81 คน สอบผ่านได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 42 คน โดยคุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรพร้อมใบขับขี่แก่ผู้ผ่านการเข้าอบรม และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่สามารถสอบข้อเขียนได้คะแนนเต็ม และของที่ระลึกให้แก่ประธานรุ่น โดยมีคุณเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบ กรมการขนส่งทางบก เป็นเกียรติกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม วิริยะประกันภัย และกรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจัดการอบรมในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนด โดยผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งได้เตรียมเจลแอลกฮออล์ฆ่าเชื้อโรคให้บริการแก่ผู้เข้าอบรมตลอดทั้งสองวันด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

18
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.เชียงใหม่

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งกำลังใจให้เด็กที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสในการต่อยอดการศึกษาต่อไป
11
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 2 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ขอนแก่น

วิริยะประกันภัย ภาค 2 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จ.ขอนแก่น
01
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 4 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”