light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
01
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 4 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่ในโครงการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 42,000 บาท รวม 42 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมี พระปลัดญาณเดช จนฺทโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น และครูอังคณา สุดเสือ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งอาหารกลางวันและไอศกรีม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่นได้รับการอุปถัมภ์จากพระปลัดญาณเดช มาตลอดระยะเวลา 13 ปี เนื่องจากเด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งเด็กวัด เด็กกำพร้า และเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน รวมถึงเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย ครอบครัวทอดทิ้ง ไร้ที่อยู่อาศัย พระปลัดญาณเดชได้จัดทำห้องพักให้กับเด็กไร้บ้านได้มีที่อยู่ พร้อมทั้งใช้ปัจจัยจากญาติโยมที่ทำบุญนำมาจ้างคุณครูเพื่อสอนเด็กๆเพิ่มเติมอีก 3 คน  เนื่องจากทั้งโรงเรียนมีครูที่เป็นข้าราชการเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องดูแลเด็กๆ เกือบ 100 คน

นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสาฝ่ายปฎิบัติการภาค 4  ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหมืองสองท่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30,000 บาท รวม 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมีครูธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง คุณครูโรงเรียนเหมืองสองท่อให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เหมืองแร่เก่าที่ถูกทิ้งร้าง และยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก เด็กๆส่วนใหญ่มาจากหลายหลายชาติพันธุ์ ทั้งกะเหรี่ยง ม้ง พม่า ลาว มอญ ผู้ปกครองมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว อาชีพทำการเกษตร และรับจ้าง  

สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และอู่ในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
06
พ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสา ร่วมคัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

วิริยะจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ คัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง
06
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในงานเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7 “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่อง วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Classroom Smart Community" ห้องเรียนพิเศษที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานบันทึกสังคมผ่านงานสารคดี วิริยะประกันภัย สนับสนุน รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กว่า 1 ล้านบาท นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “วิริยะจิตอาสา 72 ปี ทำดีเพื่อสังคม” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)