VIRIYAH SLOGAN

Public Relations & News

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ กรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายในแนวคิด "เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม" ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน โดยได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาอีกด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบก ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมขับขี่ปลอดภัยไปกับทีมวิริยะประกันภัย โดยมีคุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด