light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Social Contributions

bg
bg left Home / News&Event / Social Contributions
26
พ.ค. 2560

วิริยะจิตอาสาทั่วไทย น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ

รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ์ พร้อมวิทยากรจากสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมอบรมวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มวิริยะจิตอาสา บริษัท วิริยะประกันภัย
26
พ.ค. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอนาคตเด็กไทย สนับสนุนกิจกรรม “ออกค่ายพาน้องทัศนศึกษาเมืองโบราณ”

นายกิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ
26
พ.ค. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน "ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 11"

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมนำน้ำดื่ม 1,000 ขวด
28
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมวินัยจราจร ลดอุบติเหตุในช่วงสงกรานต์

นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ลดตาย ปฏิบัติการกล้องหน้ารถ ช่วยคนดี ชี้คนผิด" ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนา สมทบทุนการปรับปรุง “ธรรมศาลา”

นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางประไพศรี พงษ์วารินศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรเกษมฯ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมความปลอดภัย อาสาจราจร

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับมอบหมวกนิรภัย เก้าอี้ และเต็นท์ จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25
เม.ย. 2560

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
All [39] Item
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย เยี่ยมโบรกเกอร์ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายพิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและขยายงาน สาขานครปฐม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้กับ บริษัท พีพี ลิสซิ่ง จำกัด ตัวแทนโบรกเกอร์สาขานครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 นายอาคม เติมพิทยาพิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึกจาก บริษัท วิริยะประกกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ด้วยการประกันภัย" นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561