light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
03
Nov 2021

วิริยะประกันภัยร่วมพัฒนาโครงการ Kick off V-Fin phase 2

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และนางสุภัทรา  ทองขาว  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  นำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองบริษัท ร่วมกันเปิดโครงการ Kick Off  Viriyah One Finance and  Accounting   V-Fin  phase 2 ” อันเป็นโครงการพัฒนาระบบงาน ด้านบัญชี การเงิน เร่งรัดหนี้สิน และการจัดซื้อ ด้วยการนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Oracle Cloud ERP มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับโครงการ “ V-Fin  phase 2 ” เป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจาก phase 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รวมถึงการระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศของวิริยะประกันภัย ในการร่วมออกแบบระบบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2564 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน ก่อนเข้าสู่ phase 2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยใน phase นี้จะเข้าสู่กระบวนการของการติดตั้งระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาส่วนงานเพิ่มเติมจากที่ได้มีการออกแบบไว้ หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดสอบระบบ ก่อนเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบการทำงานของสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทุกภูมิภาคทั่วไทย เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย  

Related Public Relations & News

10
Jan 2022

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
30
Dec 2021

วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ
29
Dec 2021

วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ