light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
08
Nov 2016

วิริยะประกันภัย ร่วมสนองนโยบายประชารัฐ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบของที่ระลึกจาก นายสิทธิชัย ลาภทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา และนางรัชณา ศรีธรรมมา ผู้จัดการสาขากรุงเกษม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยประชารัฐ” พร้อมนำ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.เรือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ  มาจำหน่าย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงสะพานอรทัยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากทุกภูมิภาค ได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสารสนเทศ การนำเสนอนวัตกรรมและความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

Related Public Relations & News

03
Aug 2017

วิริยะประกันภัย ใช้ FIRST AID โมเดล เปิดปฏิบัติการกู้รถน้ำท่วมสกลนครสำเร็จ

วิริยะประกันภัยใช้ FIRST AID โมเดลกู้และซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมสกลนคร ประเมินเบื้องต้นจมน้ำประมาณ 800 คัน
26
Jul 2017

วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 330

บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
26
Jul 2017

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ ในโอกาส บขส. ครบรอบ 87 ปี

เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “ทุนการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ในการนำไปจัดซื้อรถวีลแชร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ใช้ FIRST AID โมเดล เปิดปฏิบัติการกู้รถน้ำท่วมสกลนครสำเร็จ วิริยะประกันภัยใช้ FIRST AID โมเดลกู้และซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมสกลนคร ประเมินเบื้องต้นจมน้ำประมาณ 800 คัน วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 330 บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ ในโอกาส บขส. ครบรอบ 87 ปี เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “ทุนการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ในการนำไปจัดซื้อรถวีลแชร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87