light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
29
Dec 2017

วิริยะประกันภัย รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับแผนงานที่ชนะเลิศ คือ โครงการ เมล็ดพันธ์แห่งความดี ตอน ตามรอยเท้าพ่อ” จากศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พุทธมณฑลสาย 4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจำนวน 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการอีกทีมละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากแผนงานนั้นจะต้อง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เป็นโครงการที่มีแนวคิดที่น่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมุ่งเน้นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชุนอย่างแท้จริง

Related Public Relations & News

11
Sep 2018

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561

บมจ.วิริยะประกันภัยรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards 2018)
05
Sep 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก”
30
Aug 2018

วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย” เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครนายก
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 บมจ.วิริยะประกันภัยรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards 2018) วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก” วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย” เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครนายก