light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
29
Dec 2017

วิริยะประกันภัย รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับแผนงานที่ชนะเลิศ คือ โครงการ เมล็ดพันธ์แห่งความดี ตอน ตามรอยเท้าพ่อ” จากศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พุทธมณฑลสาย 4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจำนวน 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการอีกทีมละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากแผนงานนั้นจะต้อง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เป็นโครงการที่มีแนวคิดที่น่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมุ่งเน้นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชุนอย่างแท้จริง

Related Public Relations & News

08
Jun 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 14

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 “เส้นทางสู่สุขภาวะ”
21
May 2018

วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5”
11
May 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต รวมถึงคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 14 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 “เส้นทางสู่สุขภาวะ” วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5 นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5” วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon” พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต รวมถึงคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”