light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
15
Jan 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561

นายอาคม เติมพิทยาพิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงร่วมออกบูธนิทรรศการ พร้อมนำเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันในการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มในเรื่องการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และรถส่วนบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ อุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษ และบริเวณจุดตัดทางรถไฟต้องเป็นศูนย์

Related Public Relations & News

15
Feb 2019

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเวทีคนเก่งคณิตศาตร์ ต่อเนื่องปีที่ 14

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
12
Feb 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีเยาวชนไทยคว้าแชมป์ FMSCT Thailand Supercross 2018

นายสุเทพ ราชอุปนันท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแก่ เด็กชายเตโชดม มีแสง นักแข่งโมโตครอสซึ่งสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศไทย
08
Feb 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงตรุษจีน

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายส่วนกลางบริหาร ดูแลงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเวทีคนเก่งคณิตศาตร์ ต่อเนื่องปีที่ 14 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีเยาวชนไทยคว้าแชมป์ FMSCT Thailand Supercross 2018 นายสุเทพ ราชอุปนันท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแก่ เด็กชายเตโชดม มีแสง นักแข่งโมโตครอสซึ่งสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศไทย วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงตรุษจีน นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายส่วนกลางบริหาร ดูแลงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ