light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
13
Mar 2018

วิริยะจิตอาสา รวมพลังทำดี “ตามรอยเท้าพ่อ”สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายสมพงษ์ รอดผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ตอน ตามรอยเท้าพ่อ    ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” โดยบริษัทฯจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มีการมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี นายบุญเรือง โพธิ์เกตุ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้เหล่าวิริยะจิตอาสายังได้ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดอาคารเรียนเรือนไม้เก่า โรงอาหาร ห้องน้ำ และสนามเด็กเล่นให้มีสภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการให้บริการตัดผมฟรี รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารและขนม เพื่อเติมเต็มความสุขให้เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านกล้วย ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

Related Public Relations & News

13
Mar 2018

เวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ วิริยะฯ สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 13

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560”
23
Feb 2018

วิริยะประกันภัย มอบกรมธรรม์ PA ทุนประกัน 80 ล. นักแสดงยุทธหัตถี อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 61

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 80,000,000 บาท จาก นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24
Feb 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน”

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานโล่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

เวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ วิริยะฯ สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 13 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560” วิริยะจิตอาสา รวมพลังทำดี “ตามรอยเท้าพ่อ”สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน นายสมพงษ์ รอดผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ตอน “ตามรอยเท้าพ่อ” วิริยะประกันภัย มอบกรมธรรม์ PA ทุนประกัน 80 ล. นักแสดงยุทธหัตถี อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 61 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 80,000,000 บาท จาก นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)