light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
19
Apr 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจรถฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน และเชิญชวนให้ประชาชนตรวจความพร้อมของสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

สำหรับกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครื่องข่าย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดในการเดินทาง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Related Public Relations & News

08
Jun 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 14

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 “เส้นทางสู่สุขภาวะ”
21
May 2018

วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5”
11
May 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต รวมถึงคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 14 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 “เส้นทางสู่สุขภาวะ” วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5 นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5” วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon” พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต รวมถึงคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon”