light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
19
Apr 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจรถฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน และเชิญชวนให้ประชาชนตรวจความพร้อมของสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

สำหรับกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครื่องข่าย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดในการเดินทาง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Related Public Relations & News

11
Sep 2018

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561

บมจ.วิริยะประกันภัยรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards 2018)
05
Sep 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก”
30
Aug 2018

วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย” เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครนายก
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 บมจ.วิริยะประกันภัยรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards 2018) วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก” วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย” เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครนายก