light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
05
Apr 2019

พนง.สำรวจอุบัติเหตุฯ วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล "Best Surveyor Award 2018" ตอกย้ำ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) ให้กับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุในสังกัด บมจ.วิริยะประกันภัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายธีรพงศ์ เพชรแอน ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เพชรบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขสวัสดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศักดา เบญจปัก  ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ชุมพร นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ นายเจษฏา มาลัย ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พะเยา และนายคุณากร ชนะค้า ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นางรอง ณ ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก

อนึ่ง โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น “Best Surveyor Award” เป็นรางวัลที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณามอบให้แก่พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรางวัลพิจารณาจาก ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การนำเสนอผลงานและการบริการ การพัฒนาตนเองและการใช้เทคโนโลยี ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ความประทับใจในอาชีพ วิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และความสามารถพิเศษอื่นๆ

Related Public Relations & News

13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"