light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน ถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัย และการยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ตัวแทน การพัฒนาคุณภาพการบริการ ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่ทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทซึ่งจะส่งผลให้การบริการลูกค้าและผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในทุกทิศทั่วไทย นอกจากยกระดับมาตรฐานตัวแทนให้มีความแตกต่างกว่าดังที่กล่าวมาแล้ว  บริษัทฯยังได้เร่งสร้างตัวแทนใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่  ร้านอาหารกับข้าวกับปลา ชั้น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

อนึ่งในระยะแรกบริษัทฯ ได้วางวางเป้าหมายในการสรรหาและขยายงานตัวแทนไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง น่าน พิจิตร อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธ์ มหาสารคาม ศรีษะเกษ ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่ ตรัง ชุมพร ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานของตัวแทน ทั้งในเรื่องช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า พัฒนาช่องทางการขาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท ตัวแทน และลูกค้าอีกด้วย

Related Public Relations & News

13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย รวมพลังจิตอาสาสร้างฝายแก่งจาน

นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาสร้างฝายแก่งกระจาน”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"