light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
29
Nov 2019

วิริยะจิตอาสาอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร "อิ่มท้อง อิ่มใจ" โรงเรียนผักหย่า อ.เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 50,000 บาทอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมใหม่ที่มาทดแทนงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมเมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ได้มีการปรับแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ แต่ยังคงรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของกลุ่มจิตอาสาภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี นิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก และยังคงเน้นแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านหรือชุมชน อันจักนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย

Related Public Relations & News

27
Aug 2020

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี

ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”