light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
24
Dec 2019

วิริยะประกันภัย-สมบัติทัวร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติเมื่อขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ แก่พนักงานขับรถขนส่งผู้โดยสารของสมบัติทัวร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการรถโดยสารในการเดินทางออกต่างจังหวัด โดยมี นายธำรงค์ พุ่มเกาะ และนายมนูญ รวบยอด ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

Related Public Relations & News

05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า

างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด