light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
02
Jan 2020

วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ อำเภอนาดี และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาล  โดยมีนายชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า (TFRTA) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เกิดความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักสากล (ระบบ ICS) และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดไปถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ตามสิทธิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงบนท้องถนน เพื่อจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ให้พึงระมัดระวังเมื่อถึงจุดเสี่ยงที่พิกัดเอาไว้ จากนั้นก็จะมอบหมายให้สาขาและศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเข้าไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

Related Public Relations & News

27
Aug 2020

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี

ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”