VIRIYAH SLOGAN

Public Relations & News

14
มี.ค. 2564

วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของ “โครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ” เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลงด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๘ ล้านบาท ให้กรมตำรวจ (ในขณะนั้น) นำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็น "หน่วยเคลื่อนที่เร็ว" ทำหน้าที่ "สายตรวจจราจร" รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อวิทยุสื่อสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาจราจร

Viriyah Insurance (Public) Company Limited (Head Office)

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
Telephone : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     Fax : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     Email : info@viriyah.co.th © All rights reserved 2012. The Viriyah Insurance Public company Limited.