light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
21
Jul 2017

วิริยะประกันภัย เปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็น 02-129-8888

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ จาก 02-641-3500 เป็น 02-129-8888 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
21
Jul 2017

วิริยะประกันภัย ร่วมงานสัมมนามาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จาก นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล”
21
Jul 2017

วิริยะประกันภัย สนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล

พันเอกปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและจัดสร้างสนามแบดมินตันพื้นยาง
05
Jul 2017

วิริยะประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่อต้านทุจริต

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) มอบประกาศนียบัตรแก่ นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล กรรมการและที่ปรึกษา
05
Jul 2017

วิริยะประกันภัย ปรับโฉม สาขาหาดใหญ่ รองรับตลาดอาเซียน

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานวิริยะประกันภัย สาขาหาดใหญ่แห่งใหม่
05
Jul 2017

วิริยะประกันภัย ร่วมมือ TOD รับประกันติดตั้ง GPS รถยนต์

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ “การรับประกันการติดตั้ง GPS ในรถยนต์” กับ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้ทำการติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ภายใต้แบรนด์ TOD GPS
16
Jun 2017

วิริยะประกันภัย ยกมาตรฐานบริการประกันภัย พัฒนาสำนักงานตัวแทน ทันสมัย ครบวงจร

สำนักงานมาตรฐานตัวแทนแห่งแรกของสาขาอุดรธานี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของตัวแทน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทนเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
16
Jun 2017

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดี มูลค่า 4.4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”94 แห่งทั่วประเทศ
All [238] Item
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย เปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็น 02-129-8888 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ จาก 02-641-3500 เป็น 02-129-8888 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วิริยะประกันภัย ร่วมงานสัมมนามาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จาก นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล” วิริยะประกันภัย สนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พันเอกปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและจัดสร้างสนามแบดมินตันพื้นยาง