light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15”
29
Nov 2019

วิริยะฯ โชว์เบี้ย 9 เดือน โต 3.43% มั่นใจโค้งสุดท้าย! เบี้ยโตตามเป้า

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 6 ตอน “โค้งสุดท้ายตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 62” โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย

ล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นายอภิสิทธิ์ ฉอมไธสง และนายบรรลือศักดิ์ เทือกสุบรรณ หัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นครราชสีมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท พร้อมค่าปลงศพ 5,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของ คุณวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
29
Nov 2019

วิริยะจิตอาสาอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธ์ประกันภัยเพื่อชุมชน”
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย รับมอบเข็มเกียรติคุณ ชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 62

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมฯ กว่า 19 ล้านบาท กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บจ.หลีเฮง โฟรเซ่น ฟู้ด

นายเกรียงไกร เอื้อโภศิณธ์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน Non-Motor ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด และนายสุกันต์ เดชเจริญ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้) เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำสินไหมทดแทนจำนวน 19,996,381.51 บาท มอบให้แก่ นายพิจิตร พีรสุขประเสริฐ เจ้าของโรงงานหลีเฮง โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
29
Nov 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคปภ.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน สำนักงาน คปภ. นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพิกุลทอง ในโอกาสนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธี
All [404] Item
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15 ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15” วิริยะฯ โชว์เบี้ย 9 เดือน โต 3.43% มั่นใจโค้งสุดท้าย! เบี้ยโตตามเป้า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 6 ตอน “โค้งสุดท้ายตลาดประกันภัยรถยนต์ปี 62” โดยมี นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่จังหวัดเลย ล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ จังหวัดเลย