light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Annual Report

bg
bg left Home / About us / Annual Report
report

Annual Report 2017

YOUR VOICE IS OUR STRENGTH

Download 17.79 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2016

Together with you towards tomorrow

Download 4.84 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2015

Our Customers are Our Inspiration

Download 12.82 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2014

Caring with Service Mind

Download 7.19 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2013

Your constant Companion

Download 1.48 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2012

Good Governance

Download 6.41 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2011

What I did today is very important…

Download 2.20 MB. Open in e-book
report

Annual Report 2008

Viriyah 2008

Download 1,007.81 KB. Open in e-book
report

Annual Report 2007

Viriyah 2007

Download 823.45 KB. Open in e-book
All [10] Item
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ผนึกพลังกลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “กีฬาสี สานสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 วิริยะประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานสาขาชลบุรีแห่งใหม่ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนชลบุรี ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง” นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสุขที่ให้ “ วิริยะ...ชวนปันสุขให้น้อง”